ספרים

 1. ארליך, חגי, הגר סלמון, וסטיבן קפלן.אתיופיה: נצרות, אסלאם ויהדות, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
 2. כהנא, יעל. אחים שחורים: חיים בקרב הפלשים, עם עובד, 1977.
 3. קורינאלדי, מיכאל. יהדות אתיופיה: זהות ומסורת, ראובן מס, 1988.
 4. גרינפלד, יצחק. מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה, מכון הברמן למחקרי ספרות, 2011.
 5. ולדמן, מנחם. יהודי אתיופיה: עדת "ביתא ישראל", מ. ולדמן, 1985.
 6. קפלן, סטיבן. מוצאם של ביתא ישראל חמש אזהרות מתודולגיות, פעמים 33, 1987.
 7. אשכלי, אהרון זאב. ספר הפלשים: יהודי חבש, תרבותם ומסורותיהם, ר. מס, 1981.
 8. ביתא ישראל: סיפורם של יהודי אתיופיה, הוצאת בית התפוצות, 1987.
 9. קפלן, סטיבן, שושנה בן דור. יהודי אתיופיה – ביבליוגרפיה מוערת, יד יצחק בן צבי, 1998.
 10. וורמברנד, מרדכי. סיפורי ביתא ישראל: ששים סיפורים וסיפור מפי יהודי אתיופיה, מכון הברמן למחקרי ספרות, 1990.
 11. מזליקה, נגה. רשימות מבטן הצבוע, כנרת, 2004.
 12. עזריאלי, יהודה, ושאול מייזליש. המשימה אתיופיה- מאמבובר לירושלים- פרקי יומן, הוצאת המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, 1989.
 13. הפתגם כגשר לקשר – מאוצר הפתגמים של יהודי אתיופיה – משרד החינוך.
 14. לסלאו: אנתולוגיה– עקרונות.
 15. א. דובינקוב: סיור בישובי הפלשים.
 16. פרידמן, יוסי, וגילה צבר פרידמן. השינויים בקרב יהודי אתיופיה בין השנים 1974-1983. 

סרטים וסדרות טלוויזה

 1. סרט: Exodus from Ethiopia – אלי כהן – משרד הקליטה והסוכנות היהודית 1984.
 2. סרט: הפלאשים – לארי פריש 1974.
 3. סרט: חידה: מסע לארץ האתיופים – יוסי גודארד – הטלוויזיה הישראלית 1972.
 4. סדרת טלוויזיה: ירוסלם – לוי זיני, דוק סרטים, כאן תאגיד השידור 2018.

מאמרים