אזזווי עלמאיהו לגסה

שם האב: לגסה אזזה
שם האם: אטנט דרבאו
שנת לידה: 1938
מקום לידה: טנה גודמיסה, קירוס במחוז סמיין
אזור מגורים באתיופיה: סמיין
עיסוק מרכזי באתיופיה: חקלאי וסוחר
שפת הראיון: אמהרית

אזזווי עלמאיהו לגסה, טבע, חקלאות, רעית צאן ובקר, אתר העלייה לרגל, מקום קדוש, תפילות, חקלאי, סוחר, גירושים, עצים להסקה, עסק, מסחר, הלוואות, חתונה, שידוכים, מנהגים ומסורות, רפואה מסורתית, מלריה, נביעה טבעית, מיסים, מוות, אבלות, איטלקים, דרג, היילה סלאסי, טנה גודמיסה, קירוס, סמיין, אנגוט, שבל, דברק, זרימה, קולה ווגרה,

תקציר העדות:

אזזווי עלמאיהו מספר על עץ משפחתו ועל ההיסטוריה של מקום הולדתו, ששימש אתר עלייה לרגל ומקום קדוש ליהודים. בינקותו חזרה המשפחה לכפרו של אביו אנגוט שבל, שם נולדו אחיו. לאחר תשע שנים הוריו התרגשו, הוא עבר עם אחיו ואמו לעיירה דברק, ואמו קיבלה גט. אזזווי עלמאיהו מסביר על מנהגי הגירושים ועל התנהלותה של הקהילה סביבם.

מספר שנים לאחר הגירושים, באחד מביקוריו של אביו, עבר אזזווי עלמאיהו להתגורר עמו. הוא חי אצל אביו כעשר שנים, רעה את הצאן והבקר ועבד עמו בעבודות חקלאיות. לאחר כמה נסיונות שידוך לא מוצלחים, ברח אזזווי עלמאיהו וחזר לבית אמו בכפר זרימה. אמו וסבתו התפרנסו מעבודות קדרות ולא החזיקו בשטח חקלאי, ולכן בתחילה היה מתנהל בכפר בחוסר מעש. באחד הימים טיפס על הר מיוער מעל לביתו וכרת עצים להסקת הבית. בדרכו חזרה הוא נתקל בנהג משאית שקנה ממנו את העצים.

עם הכסף שהרוויח החליט לפתוח את העסק שלו. הוא נסע לשוק הגדול בדברק, רכש תרנגולות ותבלינים שונים ומכר אותם בסביבת ביתו. במהרה שכלל את השיטה והרחיב את היצע הסחורות. בנוסף הצטרף לאיגוד חברים שהקימו קופת הלוואות לצרכיהם, והוא מסביר כיצד פועלת הקופה.

בגיל 26, לאחר מאמצי שידוכים מצד אמו ואחיו, אזזווי עלמאיהו התחתן. הוא מספר על ההכנות לחתונה, וכיצד הן פתחו עבורו אפיקי מסחר חדשים. כמו כן הוא מתאר את המסורות והמנהגים השונים שקיימו סביב החתונה.

לאחר שהתמסד, הפסיק אזזווי עלמאיהו לעסוק במסחר, תפס בעלות על שטחי אדמה והתפרנס מחקלאות. באחת הפעמים בהן הלך לאסוף את כלתו מבית הוריה, חלה אזזווי עלמאיהו במלריה ושהה בבית חמיו כ-3 חודשים עד שהתאושש. אזזווי עלמאיהו מסביר על דרכי הטיפול המסורתיות והמודרניות במחלה. בזמן מחלתו יבוליו נהרסו על ידי קופים וחיות אחרות והוא נתמך במשפחתו שסייעה לו.

לאחר שבתו הבכורה נולדה וחלתה, עבר אזזווי עלמאיהו עם אשתו לבית אביה בקולה ווגרה. שם טיפלו בתינוקת החולה על ידי טבילה במי מרפא שיצאו מנביעה טבעית בקרבת מקום שהיו ידועים בסגולות הריפוי שלהם. אזזווי עלמאיהו בנה שם את ביתו והוליד ילדים נוספים. כדי לעבד אדמות – תחת המגבלות שהטיל שלטונו של הקיסר היילה סלאסי ((Haile Selassie – הוא נאלץ לשכור אותן מבעליהן הנוצרים ולשלם מסים שונים לשלטונות.

אזזווי עלמאיהו מסביר בפירוט על מנהג ההודעה על מוות ועל מנהגי האבלות באזורים השונים. כמו כן הוא מספר על הירתמותה של הקהילה ותפקידה בהכנות, בזמן האירוע ולאחריו.

אזזווי עלמאיהו לגסה